(foto ve věku 7 týdnů)

  Střední stříbrný pes

B O H E M I A   B R I G A N D  C A S S I E P I A

narozen: 8.5.1999
otec: Interšampion Chess Silver z Helaku
matka: Alka Smoky Top Libreco

  majitel: Marie Kubíčková, Dobrovského 14, Karlovy Vary
tel. +420 17 49 815